Pèp Ayisyen vle di ULC ansanm n ap veye chat/mimi yo

Nou di bravo!

Nou di kouraj!

Nou di limyè!

Nou di volonte!

Nou di konpliman!

pou estaf ULCC a.

 

Travay sila kote devan je tout moun, kote «4 je kontre, manti kaba», enstitisyon an remèt onz (11) rapò bay otorite lajistis yo kont yon seri moun ki te kwè yo te kapab toujou ap plimen poul la, san li pa janm rele. Wi 11 rapò sa yo montre kouman mesyedam sa yo pran Leta, pran Administrasyon piblik la pou byen prive yo, pou biznis pèsonèl yo. Plis pase 4 milya Goud ki reprezante 2% Bidjè Repiblik la pou ane fiskal sa fè  fon nan pòch yon bann aloufa, yon bann san konsyans, yon bann entèlijan ki kwè peyi a-Ayiti-se byen manman ak papa yo kite pou yo.

Enkonsyan sa yo, dechèpiyè sa yo pa dwe ap mache sou moun, pa dwe ap frekante Administration piblik la toujou pou yo pa kontinye ap sasinen nou, ap senyen nou konsa.

Nou ta renmen konnen, nou ta renmen espesyalis yo di pèp Ayisyen an ki diferans ki genyen ant tout rezo malfektè sa yo ki deplimen yon peyi, yon pèp konsa ak Izo, Tilapli, Lanmò 100 Jou, Babecue ak tout lòt bandi ak sapat k ap touye, vyole, kidnape?

Ki diferans ki genyen ant bandi ak sapat yo k ap detwi enfrastrikti sosyal ak ekonomik ak dechèpiyè sa yo k ap kapte depi nan sous mwayen Leta yo pou anpeche popilasyon an benefisye sèvis li peye taks pou yo?

Èske bandi ak kravat sa yo, mesyedam ki fofile kò yo ansanm ak tout konplis yo k ap sitire yo nan vòlò lajan Leta, se pa kriminèl nan menm tit/nivo ak bandi ak sapat yo?

Èske anpeche timoun yo jwenn pwofesè nan sal klas yo;

Èske anpeche fanm ansent yo jwenn bon matènite pou yo akouche;

Èske anpeche Leta gen mwayen lajan pou konstwi sant sante, lekòl, sant lwazi ak enfrastrikti pou ankouraje pwodiksyon nasyonal la;

Èske detounen lajan Leta pou anpeche l fè kaptaj pou pèmèt popilasyon gen bon dlo potab;

Se pa zak teworis yo  ye?

Apre estaf ULCC a fin remèt onz (11) rapò ankèt kont moun sa yo sosyete a, peyi a vle konnen Ki premye desizyon otorite Lajistis yo ap pran kont kontrevenan sa yo, dechèpiyè sa yo ansanm ak tout konplis yo?

Èske dechèpiyè sa yo ak asosye yo pral kontinye chante refren sa nou toujou ap tande nan zòrèy nou maten, midi, aswè: «travay sa, 11 rapò sa yo kont bandi ak kravat plis asosye yo se » pèsekisyon politik?

Poukisa dechèpiyè sa yo dwe rete nan Administrasyon piblik la toujou? 

Èske sou baz dokiman sa yo (11 rapò ULCC yo) lajistis nan sousi pou l pwoteje sosyete a ansanm ak peyi a  pa ta dwe kòmanse pran kèk mezi konsèvatwa/mezi restriksyon kont entèlijaaaan sa yo, yon fason pou sekirize sosyete a kont nwizans bandi legal sa yo.

Sosyete a, pèp Ayisyen an pa dwe rete bwa kwaze ap gade sa lajistis ap fè ak travay sila. Èske fòmil :«l’enquête se poursuit» a pral kontinye aplike nan kad travay ULCC a?

Tout  lajan sa yo dechèpiyè yo, koken yo sifone nan kès Leta kapab tounen yon rigwaz nan dèyè sosyete a, nan dengonn nou menm pèp. Rezon an yo pral peye Avoka pou vin montre, vin fè konprann se «assassinat caractère, se regleman kont. Avoka yo pral vin pou fè konprann dosye yo pa byen trete, pa gen prèv pou pwouve akizasyon yo. 

Sosyete a dwe prepare l pou afwonte avoka/mèt chantè yo ki pral vin avanse «les questions de procédure» pou pase anba pye travay ekip ULCC a. Senpman n ap di avoka/mèt chantè sa yo «lagè avèti pa touye kokobe ni pye kase». Kreyon listwa pa gen gòm.

Operasyon repare Ayiti a kòmanse, li pa dwe rete nan wout. Tankou Lanperè Jacques Ier, papa nasyon te di l: «je veux garder avec moi que des braves dans le Fort». Se konsa tou pou estaf ULCC reprann pawòl sa yo sitou nan yon moman kote Ayiti «se yon espageti» pou repete defen Premye minis Gérard Latortue.  Zafè koripsyon sa nan peyi Dayiti se yon «pieuvre».

Pou n fini nèt, n ap di ULCC kontinye pran responsablite l ak 2 bra, kontinye fè travay li malgre fòs fè nwa yo, malgre gwo enterè yo ki santi yo menase, malgre politik espageti a, ou pa dwe kanpe nan wout. Tout dosye kèlkelanswa dwe jwenn menm tretman. 

Si 2 maladi sa yo ki mennen Ayiti kote l ye la, ki fè diyite nou ap trennen nan labou: laperèz ak kase fèy kouvri sa/mounpayis la. ULCC dwe yon fanm je l yo bande, zòrèy li yo gen koton. Sèl bousòl ULCC dwe lalwa. 

 

Marcel Poinsard Mondésir 

17/11/2023.-

LAISSEZ UN COMMENTAIRE

0 COMMENTAIRES