RTPacific Contact Avis
 
26.05° C
  à Port-au-Prince
Radio Pacific 101.5 fm - En direct
Le Journal Dernière heure Actualité Édito Tribune Société Économie Culture Diaspora Sport rpacific101.5 FM  
× Immobilier Appartements Maisons Locaux commercial Locaux pour Bureau Terrains Véhicules Voitures Camions Tout Terrains Minibus Motos Divers Animaux Articles ménagers Ordinateurs et pièces Équipement électronique Équipement industriel Équipement lourd Diverses études Légal Bijoux et montres Smartphone et tablettes Vêtements Jeux video

Powèt Darly Renois pran randevou ak jeremyen yo pou yon lòt vant siyati.

Powèt Darly Renois pran randevou ak jeremyen yo pou yon lòt vant siyati.Ekriven, sikològ Darly Renois, ki fèt nan vil Dam Mari, kase randevou ak fanatik literati yo, vandredi 15 ak samdi 16 novanm nan, nan yon seyans vant siyati liv pwezi li :” Retay mo” ak konferans, k ap fèt nan ansyen lokal meri a, nan vil Koray. Powèt la, ki kwè anpil nan kilti ak literati kreyòl, ap tou pwofite fè ti echanj ak piblik la, sou literati, ki daprè li, ap pèmèt yo jwenn idantite yo, epi anpeche yo elwanye kilti yo. Powèt la fè yon ti pataj ak jounal Le National sou aktivite sa a, ak pakou li kòm ekriven.

Le National : Depi kilè ou marande ak koze literati? Poukisa se sa w chwazi?

Darly Renois: Depi mwen tou piti. Se te toujou yon kontantman pou mwen patisipe nan kèk kozri lè Rodney St Elois, Margarette Papillon ak kèk lòt ekriven vin Jeremi nan Alyans fransèz la. Anplis mwen te toujou kwè literati ka chanje moun oudimwens imanite moun. Se petèt 2 bagay sa yo ki pouse m plis marye vi mwen ak literati. Mwen te anvayi ak emosyon lè yon gwoup Jeremi te konn chante «Marabout de mon cœur» powèt Emile Roumer ekri ak Choukoun powèt Etzer Vilaire ekri.

L. N.: konbyen liv ou ekri deja? Nan ki jan literè ou ekri? Poukisa?

D. R.: Mwen patisipe nan plizyè zèv kolektif nan peyi Dayiti kou lòt bò dlo men «Retay Mo» se premye zèv pèsonèl mwen ki sòti ofisyèlman.

Mwen ekri pwezi paske pou mwen se youn jan literè ki penmèt mwen eksprime panse m pi byen, men mwen enterese ak nouvèl tou. Gen zèv nan jan sa ki gen pou vini.

L. N.: Kisa literati reprezante pou ou ?

D. R.: Literati se yon manyè pou mwen rapwoche mwen plis de lòt moun yo, pataje emosyon ki fè nou moun. Se fason sa mwen rive konprann vi an, sa nou viv ak sa nou santi.

L. N.: «Retay mo» se dènye rekèy ou ekri, poukisa tit sa a ?

D. R.: Retay mo gen plis pase 70 paj. Se yon zèv ki marande plizyè tèm tankou lanmou, soufrans, solitid elatriye. Se yon zèv ki charye revandikasyon anpil moun. revandikasyon pèp k ap soufri, revandikasyon pou pote chanjman nan sosyete nap viv la.

L. N.: Vandredi 15, ak samdi 16 novanm k ap vini la wap siyen li yon lòt fwa ankò, ti detay sou aktivite sa ? Ki kote ? Kontni ? Kiyès ki pran inisyativ la? Sipòtè?

D. R.: Aktivite a ap fèt Koray nan depatman Grandans, ap gen konferans pandan 2 jou sa yo ak powèt Caldwel Apollon k ap entèveni vandredi 15 novanm sou «Lekti ak emansipasyon». Samdi 16, sikològ Alain Victor ap entèvini sou tè m «Inivèsite ak konsyantizasyon». Inisyativ la se Klèb jedi swa, Pwezibadou ak Aresko ki pran l. Gen kèk moun ak enstitisyon ki sipòte aktivite sa tankou Lib kreyasyon, Banda design, Jenerasyon debou, Meri koray, Sinesyans Koray, Kay zanfan boutik, Jerem online, Eguens infos culturelles, MJ collection ak OAPE.

L. N.: Ou fèt nan vil Jeremi,y o rele l site powèt yo, ki powèt nan vil ou a ki blayi lonbray li sou literati ou?

D. R.: Wi mwen fèt nan vil Jeremi. Depi m tou piti chak lè mwen ap pale de vil sila mwen toujou fè louwanj li ki se site powèt yo. Jan mwen sot di l la. Emile Roumer, Etzer Vilaire se 2 ansyen powèt ki make lavi mwen. Gen kèk jèn powèt tou ki make mwen nan fason yo ekri.

L. N.: Ou gen lòt otè ki ekri nan lang kreyòl ki gen enfliyans sou literati w ?

D. R.: Wi, anpil. Gen Georges Castera, Inema Jeudi, André Fouad, Jessica Nazaire ak kèk lòt ankò.

L. N.: Ki lekti ou fè sou literati nan vil Jeremi ?

D. R.: Te gen kèk tan vil la te mouri, nou te jwenn kèk jenn gason ak jenn fanm kap fè jefò pou wè ki mannyè yo ka kenbe flanbo a. Sa ki te difisil, anpil paske bagay bidjonèl yo plis anvayi vil la. Men kounya gen anpil jefò k ap fèt. Nou gen plizyè espas ki rezève pou ankouraje jèn ki vle inisye yo nan domèn literati tankou: Klèb jedi swa ki se youn nan oganizatè aktivite k ap fèt Koray la, gen Sant Nima Dwen , Alyans fransèz Jeremi ki bay tèt yo obligasyon pou akonpanye jèn k ap ekri.

Le National: Ki pwojè ou nan jou k ap vini yo ?

Darly Renois: Mwen fenk gen yon liv kolektif ki pibliye an liy ak yon edisyon an Frans, mwen gen yon zèv kolektif ki gen pou soti an Afrik pou kounye a, m ap travay sou yon rekèy pèsonèl ak yon rekèy kolektif Negresse Colas yon powetès ak mwen ap ekri.

Eguens Renéus
Ki reyalize entèvyou sa.
Articles connexes


Afficher plus [5635]