S'identifier Contact Avis
 
27° C
  à Port-au-Prince
Radio Pacific 101.5 fm - En direct
Le Journal Dernière heure Actualité Édito Tribune Société Économie Culture Diaspora Sport rpacific101.5 FM  
× Immobilier Appartements Maisons Locaux commercial Locaux pour Bureau Terrains Véhicules Voitures Camions Tout Terrains Minibus Motos Divers Animaux Articles ménagers Ordinateurs et pièces Équipement électronique Équipement industriel Équipement lourd Diverses études Légal Bijoux et montres Smartphone et tablettes Vêtements Jeux video

Lesuivan !

Lesuivan !Si gen yon leson pou n retni na tan sa yo se kapasite estratèj ayisyen genyen pou tromatize yon pèp epi sévi ak sa pou yo ka regle zafè yo. Pou enpoze desizyon ki ka mennen fache. Fouye pi plis twou inegalite ki gen nan peyi a.

Se vre, se yon move sezon. Tout sa nou ka fè ki gen sans se pran plim nou, kaye nou, ranje ti chèz ba ou epi kòmanse fè envantè sa k ap bwete, k ap mal mache. Tout sa ki lakòz lavi paka kanpe sou de pye l nan peyi a.

Pwoblèm apre pwoblèm. Dyak sou dyak. Sa ki bay enkyetid sèke gwoup k ap òganize rezistans yo pi fèb pase lòt kan an. Paske, nou resi rive konprann, gen anpil nan pami ki sitirèz, ki renmen sitiyasyon depaman, san kontwòl. Se lè sa, yo rive fè zafè. Se lè sa a, yo ka pran woulib pou yo rive pi wo. Abolotcho, raketè, opòtinis, entelijan viwonnen nou. Y ap chèche lavi, detwi peyi.

Gen sa k ap kote lajan pwès pou ede yon ekip pouse bourik yo pi devan. Gen lòt k ap triye pil ti monnen pou achte de blòk pou fèmen yon pyès kay. Anjwèt konsa, anpil nan nou, nan goumen pou n soti tèt nou, tonbe nan zak bandi. Zak ilegal. Lendi, yon kabrit koute pri yon bèf. Madi, yon bèf vo tèt nèg.

Semèn sa a, se dife ki pike nan chak gwo kafou. Galon jon nan frape ak lòt bay yon bri toufe. Lekòl fèmen. Sachè pen fè yon ti monte. Pandanstan, agiman ap sikile sou rezo entènèt, pawòl senatè pi vid pase pòch malerèz, gouvènman sispann monte desann. Yo sèlman diplike. Pyès espektatè pa ka di kilès ladan yo ki ni sou ban ni sou teren an. Sa pa enpòtan. Kontinye wout ou kamarad. Pa gen anyen pou w konprann !

Konsa, li vin nòmal pou lepèp ap tann solisyon. Tankou moun pral fè fèt paske yo jwenn gaz pou yo brase, menmsi galon an vin pi chè. Nou konn koze a, se dènye enbesil la k ap peye ogmantasyon. Pa gen pyès machann, pyès operatè ekonomik, kit li pwopriyetè bato oubyen chofè moto, k ap dakò pèdi kòb. Se menm aryenafè yo ki la pou peye fakti a. Menmsi li anmè. Menmsi li sale.

Nou se bon pitimi san gadò. Poutan, nan sistèm politik nou ye a, ta dwe gen moun, nou chwazi nan eleksyon, ki la pou veye pou pèp la, pou kontwole tout zak dirijan yo ap poze nan non pèp la. Podyab, sou Bisantnè gen mache, gen plan, gen gichè otomatik, gen zam k ap tire, gen chez k ap kraze. Chak jou vini ak koze pa l. Epi, tan an pase. Konfizyon ap kreye.

Nan Palman an, yon jou ou tande yon pakèt vwa byen fò. Demen se dwèt k ap lonje sou lòt. Apre demen, se bri kraze. Chak jou, ta sanble se zafè, k ap regle. Gwo zafè.

An jwèt konsa, nou pa fin wè klè. Nou pa konn kisa k ap regle. Pwoblèm nan se santiman pèd kontwòl nou genyen an. Se tankou se yon fim k ap woule twò vit. Yon gouvènman monte sou yon lòt. Toulède la. Youn pa la. Tèt n ap vire. N ap chèche. Palmantè yo menm nan radyo. Y ap denonse. Y ap kontratake. Y ap menase.

Nou menm, galon ak kè nou nan men nou. N ap gade kote n ap mete pye n. N ap veye zo n. N ap drible grangou. N ap tann senatè antann yo sou kiyès ki gen dwa angaje peyi a.

Si n pa dakò, rele lesuivan. Oubyen fè zèl !

Jean-Euphèle Milcé
Articles connexes


Afficher plus [3801]