S'identifier Contact Avis
 
25.69° C
  à Port-au-Prince
Radio Pacific 101.5 fm - En direct
Le Journal Dernière heure Actualité Édito Tribune Société Économie Culture Diaspora Sport rpacific101.5 FM  
× Immobilier Appartements Maisons Locaux commercial Locaux pour Bureau Terrains Véhicules Voitures Camions Tout Terrains Minibus Motos Divers Animaux Articles ménagers Ordinateurs et pièces Équipement électronique Équipement industriel Équipement lourd Diverses études Légal Bijoux et montres Smartphone et tablettes Vêtements Jeux video

Bò lanmè nou prale

Bò lanmè nou pralePòtoprens, depi kèk tan, bay tout sentòm, gen tout karakteristik yon espas ki an detrès. Tranblemandetè janvye demildis la vin tankou yon abse sou klou. Pifò komès, biwo ki gen nen nan figi yo chwazi ranmase zafè yo epi met tèt sou Petyonvil. Gen sa ki te di se deplasman pwovizwa annatandan rekonstriksyon, refondasyon ak tout sa k posib.

Malgre tout pale anpil, bri zèl sapat, plan ak pwojè ki soumèt, lavil Pòtoprens ap plonje nan yon degradasyon ki pa gen non. Se vre, kapital la gen anpil enpòtans istorik pou chak grenn Ayisyen. Nou pa ka konte konbyen paj istwa peyi a ki ekri anba lavil la. San konte, se la menm pifò desizyon pou jere peyi a pran.

Chwazi devlope zòn metwopolitèn nan sou zòn Petyonvil / Kenskòf vin pa pèmèt amelyore imaj Pòtoprens. Komèsan ak anplwaye Leta kon prive ki travay lavil Pòtoprens yo toujou degaje yo pran pye mòn pou yo depi labrindiswa tonbe. Vil la pa bay moun gou pou rete ladan l. Poutan, Ayisyen toujou anvi mete nan Seve l, se Lopital jeneral, nan kè vil Pòtoprens, li fèt.

Menm lè, gen anpil vwa ki denonse eta Pòtoprens ye a, pa gen twòp aksyon ki poze pou chanje sa. Palè, Palman, Primati, Bank santral, ministè, lavil Pòtoprens chaje kou legba ak yon pakèt enstitisyon ki gen manda jere tout peyi a. Nan sans sa a, koze a mande chita. Sitwayen yo pa ka konprann kisa ki lakòz vil la abandone nan eta sa a.

Sa k pi di a, gen yon pèsekisyon san limit ki tonbe sou tout moun ki reziye yo viv nan kapital oubyen frekante Pòtoprens pou menmen aktivite yo. Bandi pa bezwen ni lè ni okazyon pou yo fè bal chante sitou nan zòn Bisantnè, Pòtay, Bòlòs, Matisan. Anpil fwa, wout pou al nan Sid bloke sa ki fè moun pa desann lavil pou granmesi. Konsa, li vin nòmal pou chak jou gen yon pakèt moun ki demenaje pou y al mete tèt yo ak fanmi yo ansekirite nan zòn ak katye ki ta sanble pi bon. Pi kalm.

Sanble pa gen anpil moun ki ta swete vwazen moun ki gen zam fannfwa nan men yo epi ki deside zòn lakay yo se chan batay. Alèkile, lokatè pa chèche kay Bòlòs ankò.

Gen yon zanmi ki sispèk se yon plan k ap aplike. Ak bèl metòd. Nou konn toujou tande konesè k ap pale sou amenajman vil Pòtoprens. Li fasil pou konprann nan ki pwen fenomèn bidonvil bò lanmè an se yon tach ki deranjan. Anpil moun swete pou Leta ta rekipere bòdmè a pou revitalize l epi fè l tounen yon zòn ki gen gwo aktivite ekonomik ladan l.

Sa ta vle di, tout bri bal anba lavil la, tout zak terè yo, tout moun y ap touye yo se pou chase malere, malerèz, pèp san mwayen ki gonfle nan bidonvil bò lanmè a. Konsa nou va genyen bèl restoran, diskotèk, sal jwèt, apatman grannèg, boutik, plas piblik ki ka fè peyi a onè. Menm ak lakay vwazen nou yo.

Nan plas machann k ap fè wondonmon vin chita ak bak yo devan Palman an, bon antreprenè t ap jwen espas pou yo mete boutik chakitri deliks ak bèl teras pou touris bwè kòb li bò lanmè.

Zanmi an rakonte se yon konplo. M poko ka kwè l, menm lè nou tout konnen misye ka gen rezon. Imajine Dukens Nazon ak yon chemiz aflè sou li, zong pye l byen fèt nan yon sandal fant zòtèy epi misye ap flannen sou mawekong Pòtoprens la ap fè sèlfi ak tout flannè parèy li. Misye t ap tou ret jwe pou Èglenwa, tèlman Pòtoprens t ap mache nan san l.

Kòm zanmi an anonse se nan yon Pòtoprens rekonstwi dokiman rekonsilyasyon nasyonal la ap siyen tou. N ap suiv ! Deprè !

Jean-Euphèle Milcé
Articles connexes


Afficher plus [3627]