RTPacific Contact Avis
 
31° C
  à Port-au-Prince
Radio Pacific 101.5 fm - En direct
Le Journal Dernière heure Actualité Édito Tribune Société Économie Culture Diaspora Sport rpacific101.5 FM  
× Immobilier Appartements Maisons Locaux commercial Locaux pour Bureau Terrains Véhicules Voitures Camions Tout Terrains Minibus Motos Divers Animaux Articles ménagers Ordinateurs et pièces Équipement électronique Équipement industriel Équipement lourd Diverses études Légal Bijoux et montres Smartphone et tablettes Vêtements Jeux video

Lakou Legba, yon zouti anplis nan batay pou liberasyon konsyans

Lakou Legba, yon zouti anplis nan batay pou liberasyon konsyansSa pwal kouri sou de (2) lanne depi Lakou legba te parèt tèt li nan site Lendepans lan. Yon lakou ki pa t tankou yon loray kale, men se te pito yon lakou senbolik ki te jwenn swè, enèji ak detèminasyon kèk jenn gason ak jenn fanm konsekan, yon mannyè ou yon lòt , ki te konprann nesesite pou yo te konstwi yon panse ki pa restavèk . Sa vle di yon panse ki orijinal.

Lakou legba te annik parèt, san pran tan li te chita yon tradisyon vodou ki te pote non « Tradisyon voudou byenfezans » S on tradisyon chita koze. S on tradisyon ki lib pou nou panse ak reflechi sou byennèt nou tout e nou chak.

Travay sa pa t rete la. Se konsa te gen yon gwo potorik gason, yon gason djougan ki pote non Lahens Honorat (Frè Lala DAyiti), ki se premye frè mesaje tradisyon an. Apre plis pase dis (10) lanne eksperyans sou teren an, nan chache konnen ak konprann, li te chita tout eksperyans sa yo nan yon liv ki te tanpe konsa: « Pawòl inisyatik tradisyon vodou byenfezans ». Yon liv ki mete toutouni mistè lavi nou tout e nou chak. Yon liv ki esplike byen fasil tout sa nou te konn ap kase tèt pou nou konprann. Se konsa koze yo ap fè chimen yo ; konsyans yo kòmanse ak leve nan dimansyon mistè lavi a.

Pawòl tradisyon vodou byenfezans lan se prèske menm diskou chak jou yo, men nan yon lòt bouch ak yon lòt konpreyansyon ak yon lòt enèji.

Yon pawòl ki chavire chodyè lavi a epi ki redrese l sou yon lòt fòm ki pi ideyal.

Chak koze s on souf ki byen manbre ki charye reyalite toulejou yo epi ki mezire yo nan bon ti mamit.

Kidonk, nou ka di tradisyon sa a s on tradisyon ki chita sou baz yon batay pou liberasyon nanm nou tout e nou chak. Si loksidan la pou anchene panse nou, tradisyon vodou byenfezans lan la pou li ban nou yon lòt je sou lavi ; pou li dechennen konsyans nou.

Nan chapant pwononse pawòl inisyatik tradisyon vodou byenfezans lan, chak koze pote yon kadans, chak rit s on son klòch k ap klewonnen nan lespri nou.

S on filozofi byen doubout ki chita yon sekans refleksyon tèt klè. Se pa sèlman filozofi men se yon latriye syans ki travèse pawòl sila a tankou: sosyoloji, antwopoloji, biyoloji, elatriye.

Chak koze pote yon son. Son mesaj san dlo nan bouch. Yon mesaj manman pitit mare senti. Yon mesaj grenn nan bouda.

Nou ka di tou pawòl tradisyon vodou byenfezans lan rele chalbare dèyè parese, machann lwa, machann pwen. Se yon tradisyon ki kwè nan travay sou baz lanmou, verite epi charite.

Kidonk, nou ka di Lakou legba ki chita tradisyon vodou byenfezans lan. S on ponyen sèl nan mitan twa wòch dife.

Wolbens JB Jean Baptiste
Articles connexes


Afficher plus [5420]