RTPacific Contact Avis
 
26° C
  à Port-au-Prince
Radio Pacific 101.5 fm - En direct
Le Journal Dernière heure Actualité Édito Tribune Société Économie Culture Diaspora Sport rpacific101.5 FM  
× Immobilier Appartements Maisons Locaux commercial Locaux pour Bureau Terrains Véhicules Voitures Camions Tout Terrains Minibus Motos Divers Animaux Articles ménagers Ordinateurs et pièces Équipement électronique Équipement industriel Équipement lourd Diverses études Légal Bijoux et montres Smartphone et tablettes Vêtements Jeux video

Selebrasyon Jounen entenasyonal lang manman nan Akademi kreyòl ayisyen ( AKA)

Selebrasyon Jounen entenasyonal lang manman nan Akademi kreyòl ayisyen ( AKA)Se anba tèm sa a: « Lang manman se zouti pou devlopman lespri ti moun » Akademi kreyòl ayisyen selebre Jounen entenasyonal lang manman nou ki fete chak 21 fevriye. Nan okazyon espesyal sila a, sekretè general AKA a Rogeda Dorce Dorcil pwofite fè tout moun sonje pou nou pran chimen devlopman se pou nou dakò pou nou mete lang kreyol la ki se lang manman nou, nan vrè plas li nan sistèm edikasyon an,nan administrasyon peyi a ak nan twa pouvwa Leta yo.

Nan diskou li te fè nan sikonstans sila a, akademisyen Dorcil raple tout moun misyon Aka : « selebrasyon sa a, se toujou lokazyon pou Akademi Kreyòl Ayisyen(AKA) rapouswiv misyon li nan ede popilasyon an ak otorite a louvri je yo sou sitiyasyon lengwistik n ap viv nan sosyete a. Aprè 34 ane depi Konstitisyon peyi a konsakre lang kreyòl ki se lang manman nou kòm lang ofisyèl, popilasyon an toujou ap viv nan yon sitiyasyon miwo miba nan fason adminitrasyon peyi a pratike lang lan nan sosyete a. »

Li pwofite montre tou lang kreyol la se lang pèp ayisyen pratike nan sosyete a an jeneral, men lekòl an enstitisyon peyi a poko aliyen yo vre pou lang kreyòl ayisyen sèvi yo kòmsadwa, dekwa pou li tounen lang ansèyman ak aprantisaj nan sistèm edikasyon peyi a, epi paweze toupatou nan kominikasyon administratif an kominikasyon ofisyèl.

Depi ane pase, Akademi kreyòl ayisyen ap atire atansyon popilasyon an ak otorite yo nan sistèm edikasyon nou an sou nesesite pou timoun lekòl yo aprann nan lang manman yo ; se pou sa li envite tout moun respekte dwa timoun yo, respekte lang manman yo. Timoun lekòl yo pa jwenn espas pou yo devlope kapasite yo genyen pou yo aprann. Se pou tèt sa pou ane 2021 an, Akademi kreyòl ayisyen ap sansibilize popilasyon an sou kesyon devlòpman lespri timoun pou pèmèt yo aprann ak konprann. Konsa, tèm ane 2021 an se « Lang manman se zouti devlòpman lespri timoun.»

Pandan Akademi kreyòl ayisyen ap fè tout moun sonje lang manman se zouti devlopman timoun, li ap raple yo tou lang manman se lang ki transmèt kilti nou, valè nou ak konesans tradisyonèl. Lang manman nou dwe ede nou konstwi sosyete nou kòm sitwayen yon menm peyi « konsa Akademi kreyòl ayisyen envite tout popilasyon an réfléchi sou tèm li chwazi nan okazyon Jounen entènasyonal lang manman 2021 an ki se « Lang manman se zouti devlopman lespri timoun ». Tèm sa envite tout moun reklame nesesite respè dwa lengwistik timoun yo you nou ka devlope kapital moun nan sosyete a pou enstitisyon pa rete nan nnnivo « jako repèt ». Edikasyon la pou li pèmèt moun adapte lakonesans ak bezwen li, pou pèmèt li amelyore anviwonman li epi devlope byennèt li nan sosyete a. Pou sa lakonesans, pa ka rete senpman yon seri mo san sans sou papye, lakonesans dwe ateri nan lang ki ba li tout sans li nan aprantisaj timoun yo.

Akademi kreyòl ayisyen ap pwofite salye tout enstisyon, tout aktè, tout kreyatè, ki kontinye pote kole nan batay pou yo respekte dwa lengwistik tout Ayisyen an jeneral, ak dwa timoun yo an patikilye. Pou AKA, menm jan pou UNESCO, lang manman se gwo zouti pou devlòpman lespri timoun yo. AKA rekonèt gen anpil jefò ki fèt Nan kèk enstitisyon pou kreyòl sèvi kòm lang nan ansèyman ak aprantisaj, men tou AKA rete kwè gen gwo jefò ki pou fèt pou pwogrè timoun yo nan lang yo.

Schultz Laurent Junior
Articles connexes


Afficher plus [5408]