Accueil » Société » Lafwa pifò

Lafwa pifò

23 mai 2018, 9:01 catégorie: Société13 087 vue(s) A+ / A-

Pa gen pyès rezon pou yon moun ta imajine Misye Rouzier tankou yon moun ki pa senpatik. Li konn li byen, li ekri tou, li konn monte biznis epi li gen repitasyon bon kretyen ki renmen fè lacharite.

Men, depi yon semenn, nan fè lapawòl mache ak kèk zanmi devan yon boutèy ak devan dezespwa n, nou rann nou kont Misye Rouzier se yon gwo mistik kretyen nan sans yon moun k ap viv ak yon lafwa san limit. Se sèl jan nou ka eksplike kijan gen yon kout lanmou sanzatann, bridsoukou pou pèp ayisyen ki sezi Misye a ki fè li lage gwo pawòl sa a devan temwen tankou kolèg kòmèsan l yo ak anbasadè ameriken an.

Lè Misye Rouzier t ap pale a, ekspresyon lanmou li pou moun te tèlman fò, ou te ka di oratè a antre nan yon ekstaz, l ap flote epi menm si bouch li t ap bat, se ak kè l li t ap pale.

Malgre gwo pwen nan aktyalite a tankou, gaz ki pral monte, grèv Oavct, leve kanpe nan faktori, tout medya nan peyi a tonbe sou Misye Rouzier pour ache yon mo anplis nan bouch li. Pawòl konsakre gaye nan tout peyi a tèlman laprès ak rezo sosyo mennen l ale lwen. Nan dènye bout latè.

Rouzier pran san l pou l bay chif ki fè l pran konsyans nan ki pwen pèp ayisyen an kondane. Li choke. Li enkyè epi tou li vekse paske moun ki gen mwayen nan men yo pa fè sa yo dwe fè. Depi lè m tande jan Misye Rouzier prezante sa yo rele elit la, m sispèk li te pran san l pou l li Marx oubyen pati ki pi popilè nan zèv filozòf la.

Men, gen yon ti pwoblèm fòm nan diskou Rouzier a ki, on ti jan, kase sou senserite l. Pandan l ap fè pwosè elit la, li ap ba yo konsèy pou yo pa gen okenn laperèz. Diskou a te nan lang franse kote pa gen dout sou pwonon yo. Rouzier t ap pale ak lòt yo.

Sa boulvèse m. M ap chèche konnen èske misye a konnen li se manm yon gwoup ki nan pi gwo pozisyon sosyal ki nan peyi a. Mesye Rouzier gen kòb, li gen prestij, se nòmal pou li gen konsyans li se yon modèl. Limenm ak tout gwoup sosyal li a. Poukisa se an piblik konsèy sa bay? Ou ta di misye Rouzier pa janm gen chans diskite ak minorite ki gen pouvwa ekonomik ak politik nan peyi a. M dakò pa gen sekrè nan fè kola, pou m reprann Rouzier, menm jan an tout moun konnen yon moun ki manm yon elit se yon gwo potanta nan pami gwoup ki anwo nèt nan echèl sosyal la. Misye Rouzier se elit tou. Gwo elit.

Misye Rouzier di se pa travay yon mesi k ap sove peyi a, men lafwa ak sansiblite moun ki pa pè fè sakrifis pou mennen bak peyi a yon lòt jan pou yo kòmanse rekonstwi l: moun apre moun, wòch apre wòch, pyebwa apre pyebwa, vale apre vale, jès lanmou apre jès lanmou.

Pawòl la bèl se vre, men gen nan zanmi m yo ki pa fin wè kijan yon prèch ka fè moun peye enpo epi pran responsablite yo. Nou tout abitye ak misyonè k ap ofri moun lanmou fratènèl, gwo lafwa ak bèl prensip. Malgre tout legliz yo konstwi, pèp ayisyen ak tout elit li ya kontinye anfonse peyi a pi rèd. Sa k ap kraze, sa k ap gonfle benefis, sa k pa p peye enpo.

Misye Rouzier se yon sipèsta. Pawòl li gen valè. Jounalis toujou anvi poze l kesyon. Anpil moun li liv li.

Misye Rouzier se yon bon moun. Li pa awogan. Li toujou fè lwanj travay ak bon konpòtman. Li peye sa l dwe.

Epòk Misye Rouzier te presanti pou l premye minis, li te eksplike nan ki kondisyon li te ranbouse tout moun ki te gen machin ki deteryore nan garaj li apre yon gwo inondasyon te frappe antrepriz li. Nou konprann fwa ak prensip Rouzier te di l fòk li kòrèk. Men, si antreprenè a te evalye menas ki sou biznis li a ki konstwi nan yon zòn inondab epi li te fè sa pou l fè, jamè li pa t ap bezwen pwouve li se yon moun kòrèk ki pa pè pran responsablite l.

Se menm jan an, si Misye Rouzier te konn pale ak elit la, manm apre manm, li pa t ap bezwen pran anbasadè ameriken an kòm temwen pou l di tout sa ki sou kè l.

Antouka, si pa gen lafwa pa ka gen mirak.

Jean-Euphèle Milcé

Comments

comments

scroll to top