Accueil » Société » Kès vid! Vide kès ! Pri gaz ! Gloriya pa panyòl

Kès vid! Vide kès ! Pri gaz ! Gloriya pa panyòl

14 mai 2017, 7:39 catégorie: Société3 155 vue(s) A+ / A-

Nan dènye kout kat sa a, se dlo ki ap antre nan moulen peyi a. Desizyon ki pi fasil la se AJISTE PRI GAZ LA. Bèl jwèt pawòl, mesye dam ! Èske lè gaz la wo se pa kèk bout bannann ki ta dwe desann li? Antouka, isit, bannann pa peze gaz ! Bannann pouse gaz ! Pawòl ajisteman sa a pa grafonyen silans gwozouzoun. Ki moun ki gen fich gaz isit? Sosyetezonbi- kannannen-tèt-nan-fouk! Solèy pran lonbraj nou pou piyay depi dikdantan. Operasyon je fon kriye davans lan tanmen. Pa gen kase mayi alewè pou konte bougon ankò. Se an jwèt Malis bay Bouki kòchèt ak gwo gagann. Joumou pa donnen kalbas. Se sou malere aloufa chankre, grapiye epi niche. Apsè a pa nan kò nou, nou rele peze! Gen entèlèktyèl bouch pwenti ki di : « ajisteman pri gaz la se nan enterè pèp la !»

Se pa de grenn moun ki poko janm ka fè diferans ant kès vid ak kès vide. Se pou sa, lè nou ap tande diskou, nou dwe mete zòrèy nou alatranp tankou sourit pou nou pa pran zannanna pou pengwen. Epitou, mo «VID» mande pou nou frennen sèk devan li. Gen yon bann sans mo vid la ka genyen nan peyi nou an. Men kèk ekzanp, gen yon ansyen chèf ki te deklare : «kès Leta vid». Trapde, opozisyon an reponn pou di : « se bouch prezidan an ki chape, li te vle di Zotobre parèy li vide kès trezò piblik la !» Lòt kote nou kwaze ak mo vid la a, se nan pwovèb kreyòl : «Barik vid fè plis bri pase barik ranpli». Se nòmal, lanati ap toujou vare tout kote li jwenn ki gen vid. Èske yon Leta bezwen fè reklam pou di peyi a gen pwoblèm dlo potab, kouran, entènèt, agrikilti…? Pèp la konnen sa deja. «Moun tèt vid toujou renmen fè eskandal pou granmesi».

Mache jebede pa vle di anyen, se pito aksyon sosyete a ap tann. Sa ka rive, yon nonm fè yon jaden, epi lapli, dlo pete, van, solèy, epidemi oubyen bèt ravaje jaden sa a, si se jaden bannann, nou ap rale kreyon nou, nou make sa. Men, sa pa anpeche nou founi je gade pou wè si espas la debalize vre. Lè sa a, nou ka di woy ! jan mouche sa a t ap pale anpil, gade kijan jaden bannann li an vin vid ! Gen entèlèktyèl ki itilize mo vid la pou bay dirijan ki ap banboche yo siyad, kout zong, zikòs dèyè tèt, se pa tèt dèyè ni tak bosal. Men, «tèt nèg ka mennen bak peyi a tèlman vid, tèlman di, yo menm fè EDH mande lanp tèt gridap prete gaz». Yon lòt bò, nou konn wè lari a blanch. Gen etidyan ki di, depi nou wè wout la yon jan vid konsa, konnen gwo palto ki ap vide kès peyi a pral pase. Kididonk, chak yo ap deplase, gen pèdiyèm ki soti. E nou konnen, sa ki antre pa soti. Sak vid pa kanpe. Menm jan vant vid pa ka wè liv. Antouka, nenpòt jan sa ye a, sonje, lè nou kwaze ak Lajistis, ofri li yon po flè, pou avidite li, pou asyèt timoun ki rete vid, pou tab Leta ki toujou byen gani maten, midi, swa.

 Gouvènman ki fenk monte a toujou di, gouvènman ki te la avan an vide kès peyi a nèt, yo pa kite yon senk kòb penich, yo pa jwenn yon pyas. Pawòl pou fè moun ri. Se tankou gouvènman ki fenk vini an pè antre nan peche, kididonk, men li pwòp epi li vle rete sen tankou Lavyèj Mari. Adjeridan! Men, èske chèf ka nan plenyen pou kès Leta manfouben defilfare? Poukisa pa gen odit pou fè dwèt long bay lapire? Poukisa tout moun toujou konfòtab apre yo fin anfrajele kès Leta? Gen yon latranblad nan jwèt la. Gen yon venn sansib depi li fè 5è apremidi ki paka redi. Sa parèt lèd, sa fè lach anpil epi se dilere sa pou okenn gouvènman pa gen kouraj fè lajistis fouke sangwen ki vide kès Leta a. Ki sa gouvènman ki la a pè ki fè li pa louvri ankèt sou gagòt ki te fèt avan an? Èske se paske li pè pou lòt gouvènman ki ap vini apre li a pa rele li nan rakonte tou?

Nou pa bezwen ni karavàn ni barik vid ki ap fè bri poutèt chatmawon ki vide kès trezò piblik la pou al fè bèl kay, gwo biznis, taye banda, boule gra, bay pakala, mennen yon lavi wòdpòt, sere magogo nan bank etranje pandan sosyete a pa jwenn menm yon kaka-aran. Otorite yo dwe sispann pale nan mouchwa. Pèp la konnen byen : gen diferans ant yon kès ki VID ak yon kès moun ki gen titalbè chwazi VIDE nan fè koutay, resevwa podeven ak lèzonyon anba tab. VID pa vle di VIDE ! Gloriya pa panyòl !

Iléus PAPILLON

Comments

comments

scroll to top