Accueil » Culture » Brase lide sou lang kreyòl ayisyen an nan kolèj Marie Anne

Brase lide sou lang kreyòl ayisyen an nan kolèj Marie Anne

11 octobre 2017, 7:51 catégorie: Culture6 197 vue(s) A+ / A-

Gwoup elèv kolèj Marie-Anne.

 

Nan lide pou selebre mwa ak kilti kreyòl la, Akademi Kreyòl Ayisyen (AKA) simaye nan tout peyi a anpil aktivite pou fè pwomosyon lang kreyòl Ayisyen. Nan kolèj Marie-Anne, lang kreyòl la san baboukèt nan tout peyi a. Akademisyen an fè yon brase lide sou lang kreyòl la ki se yon eleman fondamantal nan idantite yo.

Anpil elèv te patisipe nan konferans deba akademisyen Pierre Michel Chéry te bay nan kolèj Marie Anne. Elèv yo te poze anpil ak yon pakèt kesyon sou Akademi kreyòl Ayisyen an, sou misyon ke li gen genyen, sou fason moun ka vin ekriven, sou yon pakèt lòt pwoblèm ki fè ke lang lan pa gen tout valè li nan sosyete a. Pierre Michel Chéry fè konprann « AKA se yon enstitisyon Leta ki gen konpetans pou li travay sou lang kreyòl jan Konstitisyon 1987 amande a egzije l. li la pou li garanti dwa lengwistik tout Ayisyen sou tout sa ki konsène lang kreyòl ».

Elèv yo te pwofite mande l pou li pale sou rezolisyon lang kreyòl la kote AKA, nan tèt kole ak ministè Edikasyon nasyonal ak kolaborasyon ak fakilte Lengwistik aplike, pou fè enventè difikilte nan itilizasyon sistèm nan, ranmase refleksyon sou yo epi analize yo sou baz teyorik syantifik. « AKA p ap defann lang kreyòl pou defann lang kreyòl, l ap defann dwa lengwuistik tout moun. » Li voye yon mesay bay Leta peyi a pou garanti dwa lengwistik tout moun. « Si w ap devalorize lang ou se tèt ou w ap devalorize ».

Li te pale tou de liv li ekri tankou « Bèbè golgota » ki rakonte istwa yon Ayisyen ki pran kanntè. « Mwen ekri nan lan kreyòl paske se lang manman m . Mwen vle tou pou anpil jèn li liv mwen yo se yo ki larelèv ». Li konsidere woman tankou yon laboratwa. « Se liv ki fè li moun sa li ye jodi a. Mwen te li yon liv ki rele : « La pitié dangereuse », liv sa te ede m konstwi vi mwen. Liv la fè m pi fò, li fè m pi konfyan. M te konn ap viv ak anpil krent. Li te mande konbyen elèv ki ekri an kreyòl. Twa elèv leve men yo. Li te felisite yo paske nan yon rankont li te genyen ak lòt jèn li te poze menm kesyon an li pat jwenn. Li envite jèn yo pou yo li anpil, pou yo devlope konsyans lengwistik yo. Yon liv se yon pwojè. Lè wap ekri fòk ou genyen yon modèl ».

Pierre Solanie. yon elèv nan nouvo segondè, te kontan anpil paske li patisipe nan deba . Li mande jèn yo pou bay lang kreyòl la valè li mande Leta ayisyen pou pran bon jan mezi pou tout sèvis yo bay an kreyòl nan lopital, nan Achiv nasyonal, nan Imigrasyon, toupatou. Te gen ton vant siyati liv anpil ekriven ayisyen tankou : Alarive lavi, Agase lesperans, Depale ak latriye.

Schultz Laurent Junior

Comments

comments

scroll to top